Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun
2021/2022-ci tədris ili üçün təkmilləşdirmə kurslarının təqvim planıÜnvan: Ə.Əliyev adına ADHTİ, Bakı şəhəri, Müzəffər Həsənov 35, tel.: 431-11-24

2021/2022-ci tədris ili

Kursun adı

İştirakçılar

Keçirilmə tarixi

DTT krediti

Qəbul oluna bilən müdavimlərin sayı

708.

Əczaçılıq (modul 1-2)

Əczaçilar

13.09.2021-24.09.2021

60

12

709.

Əczaçılıq bazarın xarakteristikası

Əczaçilar

27.09.2021-01.10.2021

30

12

710.

Əczaçılıq yardımının iqtisadi cəhətdən qiymətləndirilməsi

Əczaçilar

04.10.2021-08.10.2021

30

12

711.

Əczaçılıq (modul 3-4)

Əczaçilar

11.10.2021-22.10.2021

60

12

712.

Əczaçılığın marketinqi

Əczaçilar

25.10.2021-29.10.2021

30

6

713.

Əczaçılığın menecmenti

Əczaçilar

01.11.2021-05.11.2021

30

6

714.

Əczaçılıq (modul 5-6)

Əczaçilar

10.11.2020-19.11.2020

48

12

715.

Ümumi farmakologiyanın əsasları

Əczaçilar

22.11.2021- 26.11.2021

30

12

716.

Dərman maddələrin əmtəə həyat dövrü

Əczaçilar

29.11.2021-03.12.2021

30

12

717.

Əczaçılıq (modul 7-8)

Əczaçilar

06.12.2021-17.12.2021

60

6

718.

Ayrı-ayrı dərman maddələrinin əsas farmakoloji xassələri

Əczaçilar

20.12.2021-24.12.2021

30

12

719.

Etibarlı aptek praktikası və keyfiyyətə nəzarət

Əczaçılar

27.12.2021-30.12.2021

24

12

720.

Əczaçılıq (modul 1-2)

Əczaçılar

10.01.2022- 21.01.2022

54

12

721.

Əczaçılıq bazarın xarakteristikası

Əczaçılar

24.01.2022- 28.01.2022

30

6

722.

Əczaçılıq (modul 3-4)

Əczaçılar

31.01.2022- 11.02.2022

60

12

723.

Əczaçılıq yardımının iqtisadi cəhətdən qiymətləndirilməsi

Əczaçılar

14.02.2022-18.02.2022

30

12

724.

Əczaçılığın marketinqi

Əczaçılar

21.02.2022-25.02.2022

30

12

725.

Əczaçılıq (modul 5-6)

Əczaçılar

28.02.2022-11.03.2022

54

12

726.

Əczaçılığın menecmenti

Əczaçılar

14.03.2022-18.03.2022

30

12

727.

Əczaçılıq (modul 7-8)

Əczaçılar

28.03.2022-08.04.2022

60

12

728.

Ümumi farmakologiyanın əsasları

Əczaçılar

11.04.2022-15.04.2022

30

12

729.

Əczaçılıq (modul 1-2)

Əczaçılar

18.04.2022-29.04.2022

60

12

730.

Ayrı-ayrı dərman maddələrinin əsas farmakoloji xassələri

Əczaçılar

02.05.2022-06.05.2022

30

12

731.

Əczaçılıq (modul 3-4)

Əczaçılar

10.05.2022-20.05.2022

54

6

732.

Etibarlı aptek praktikası və keyfiyyətə nəzarət

Əczaçılar

23.05.2022-27.05.2022

30

12

733.

Əczaçılıq (modul 5-6)

Əczaçılar

31.05.2022-10.06.2022

54

12

734.

Dərman maddələrin əmtəə həyat dövrü

Əczaçılar

13.06.2022-17.06.2022

30

12

735.

Əczaçılıq (modul 7-8)

Əczaçılar

20.06.2022-01.07.2022

54

12Əczaçılıq ixtisası üzrə modullar:

Modul 1-2.
Əczaçılığın təşkili (Əczaçılıq xidmətinin təşkili və idarəedilməsi, Aptek təşkilatlarının təchizatı), Dərman texnologiyası və Farmakologiya.
Modul 3-4. Farmakologiya.
Modul 5-6. Əczaçılığın təşkili (Müasir əczaçılıq fəaliyyəti və etibarlı aptek praktikası, Dərman vasitələrinin dövriyəsinin təşkilinin aspektləri), Farmakoqnoziya və Farmakologiya.
Modul 7-8. Əczaçılığın təşkili (Əczaçılıq müəssisələrində əmtəə siyasəti, Əczaçılıq bazarında yeniliklər, Əczaçılıq bazarının rəqabətaparma mühiti və onun qiymətləndirilməsinin metodları, Əczaçılıq logistikası), Ümumi əczaçılıq kimyası və Farmakologiya.


Əczaçılıq ixtisası üzrə nəzərdə tutulmuş tematik kursların mövzuları:

1. Etibarlı aptek praktikası və keyfiyyətə nəzarət. Müasir əczaçılıq fəliyyəti; etibarlı aptek praktikasının konsepsiyası; etibarlı aptek praktikasının elementləri; etibarlı aptek praktikasının əsas istiqamətləri; əczaçılıq bazarının klassik sxemi; əczaçılıq fəliyyətinin standarlrarı; lisenziya alınması üçün təqdim olunan senedlərin siyahısı; müasir apteklərdə işin vəziyyəti.
2. Farmakoiqtisadi analizin əsas istiqamətləri. Əczaçılıq yardımının iqtisadı cəhətdən qiymətləndirilməsi. Farmakoterapevtik texnologiyaların qiymətləndirilməsində həyat keyfiyyətinin inteqral göstəriciləri.Farmakoiqtisadi analiz sahəsində aparılan araşdırmalar. Farmakoiqtisadi analizin milli dərman siyasətinin formalaşmasında rolu. Milli Dərman Siyasətinin əsas istiqamətləri.
3. Dərman vasitələrinin əmtəə həyat dövrü. Dərman vasitələrinin əmtəə həyat dövrünün əsas mərhələləri; dərman vasitələrinin əmtəə həyat dövrünün müxtəlif variantları; əczaçılıq təşkilatlarında mal çeşidlərinin quruluşu və onun xarakteristikası.
4. Farmakologiyanın aktual problemləri və həlli yolları. MSS funksiyasına təsir edən dərman maddələrinin təsnifatı; toxuma mübadiləsinə təsir göstərən dərman maddələri; kimya terapiyanın əsas qanun və prinsipləri; orqanizmin immun reaktivliyini tənzimləyən maddələr; kimya profilaktikanın əsas qanun və prinsipləri.
5. Əczaçılığın marketinqi. Əczaçılığın marketinginin haqqında ümumi anlayışı; əczaçılığın marketinginin əsas konsepsiyası; dərman preparatlarına olan tələbatın təyini; əczaçılığın marketinginin tədqiqatlarının sistemi, obyektləri və istiqamətlərini. Apteklərin ərazi üzrə yerləşdirilməsinin ümumi prinsipləri.
6. Əczaçılığın menecmenti. Menecment anlayış və onun inkişaf mərhələləri; idarəetmə üsulları; idarəetmənin əsas prinsipi və funksiyaları; müasir idarəetmə üslubunun xarakteristikası; təşkilatlarda münaqişələrin idarə olunması.
7. Dərman vasitələrinin xüsusi siyahıları ilə tanışlıq. Həyati vacib və təcili hallarda istifadə olunan dərman preparatlarının siyahısı; nadir hallarda rast gələn və spesifik tələb edən xəstəliklərin müalicəsi üçün nəzərdə tutulan dərman vasitələrinin siyahısı; AR-sının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilmiş, məhdudlaşdırılmış və nəzarət edilən narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin, habelə AR-sının ərazisində idxalına, ixracına, tranzit nəql edilməsinə və istehsalına lisenziya (xüsusi razılıq) tələb olunan prekursorların siyahıları.
8. Əczaçılıq anbarının işinin təşkili. Dərman vasitələrinin saxlanma şəraiti. Dərman vasitələrinə tələbatın proqnozlaşdırılması. Əczaçılıq anbarının strukturu. Merçandayzinq qaydaları və prinsipləri. Dərman vasitələrinin qablaşdırılması və markalanması.
9. Əczaçılıq bazarının logistik tədqiqi. Qiymətəmələgəlmə və qiymətlərin tənzimlənməsi. Əczaçılıq mallarının çoxsəviyyəli çatdırılması. Mövsümlülüyün dərman vasitələri ilə təchizata təsiri.
10. Əczaçılıq şəbəkəsində hesablama və hesabatlama. Hesablamanın ümumi təsnifatı və göstəriciləri. Pulsuz buraxılan dərman vasitələri. Müxtəlif qrup dərman vasitələrin və tibbi təyinatlı mallarının saxlanılması şərtləri. Mühasibatlıq balansı. Pərakəndə satışda dərman vasitələrinin dövriyyəsi.

Qeyd: Əczaçılıq ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 8 həftəlik peşə hazırlığı (PH) kurslarının müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçiriməsi nəzərdə tutulur.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX