Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun
2021/2022-ci tədris ili üçün təkmilləşdirmə kurslarının təqvim planıÜnvan: Bakı şəhəri 1 nömrəli Dəri-Zöhrəvi Dispanseri
(Bakı şəhəri, Tolstoy küç.135), tel.: 494-68-51, 494-35-03

2021/2022-ci tədris ili

Kursların adı

İştirakçılar

Keçirilmə tarixi

DTT krediti

Qəbul oluna bilən müdavimlərin sayı

201

Dərinin virus xəstəlikləri

Həkim-dermatoveneroloqlar, həkim-pediatrlar, ailə həkimləri

13.09.2021-17.09.2021

30

25

202

Dermatovenerologiya (modul 1-2)

Həkim-dermatoveneroloqlar

20.09.2021-01.10.2021

60

25

203

İrsi dəri xəstəlikləri

Həkim-dermatoveneroloqlar, həkim-pediatrlar, ailə həkimləri

04.10.2021-08.10.2021

30

25

204

Dermatovenerologiya (modul 3-4)

Həkim-dermatoveneroloqlar

11.10.2021-22.10.2021

60

25

205

Selikli qişa xəstəlikləri və dermatozlar

Həkim-dermatoveneroloqlar Həkim-stomatoloqlar, həkim-mama-ginekoloqlar, ailə həkimləri

25.10.2021-29.10.2021

30

25

206

Dermatovenerologiya (modul 5-6)

Həkim-dermatoveneroloqlar

01.11.2021-12.11.2021

48

25

207

Dərinin infeksion və parazitar xəstəlikləri

Həkim-dermatoveneroloqlar, həkim-pediatrlar, ailə həkimləri

15.11.2021-19.11.2021

30

25

208

Dermatovenerologiya (modul 7-8)

Həkim-dermatoveneroloqlar

22.11.2021-03.12.2021

60

25

209

Dəri artımlarının xəstəlikləri

Həkim-dermatoveneroloqlar

06.12.2021-10.12.2021

30

25

210

Dermatovenerologiya (modul 1-2)

Həkim-dermatoveneroloqlar

13.12.2021-24.12.2021

60

25

211

Dəri xəstəliklərinin təsnifatı, mü­asir diaqnostikası və müalicə prinsipləri

Həkim-dermatoveneroloqlar

27.12.2021-30.12.2021

24

25

212

Dermatovenerologiya (modul 3-4)

Həkim-dermatoveneroloqlar

10.01.2022-21.01.2022

54

25

213

Dermatoonkologiya

Həkim-dermatoveneroloqlar, həkim-onkodermatoloqlar

24.01.2022-28.01.2022

30

25

214

Dermatovenerologiya (modul 5-6)

Həkim-dermatoveneroloqlar

31.01.2022-11.02.2022

60

25

215

Cinsi yolla keçən infeksiyaların diaqnostikası və müalicəsi

Həkim-dermatoveneroloqlar, həkim-mama - ginekoloqlar

14.02.2022-18.02.2022

30

25

216

Dermatovenerologiya (modul 7-8)

Həkim-dermatoveneroloqlar

21.02.2022-04.03.2022

60

25

217

Dərinin autoimmun xəstəlikləri

Həkim-dermatoveneroloqlar

07.03.2022-11.03.2022

24

25

218

Dərinin proliferativ xəstəlikləri

Həkim-dermatoveneroloqlar

14.03.2022-18.03.2022

30

25

219

Dermatovenerologiya (modul 1-2)

Həkim-dermatoveneroloqlar

28.03.2022- 08.04.2022

60

25

220

Dermatovenerologiya (modul 3-4)

Həkim-dermatoveneroloqlar

11.04.2022-22.04.2022

60

25

221

Uşaq yaşlarında dermatozlar

Səyyar: : Zona 1 Lənkəran MRX (Astara, Lerik, Yardımlı, Masallı, Cəlilabad)

Həkim-dermatoveneroloqlar,

həkim-pediatrlar, həkim-allerqoloqlar, ailə həkimləri

25.04.2022-29.04.2022

30

25

222

Dermatovenerologiya (modul 5-6)

Həkim -dermatoveneroloqlar

02.05.2022-13.05.2022

54

25

223

Göbələk infeksiyaları

Həkim- dermatoveneroloqlar

16.05.2022-20.05.2022

30

25

224

Dermatovenerologiya (modul 7-8)

Həkim -dermatoveneroloqlar

23.05.2022-03.06.2022

54

25

225

Dermatoonkologiya

Həkim -dermatoveneroloqlar,

Həkim- onkodermatoloqlar

06.06.2022-10.06.2022

30

25

226

Damar mənşəli dəri xəstəlikləri

Həkim-dermatoveneroloqlar

13.06.2022-17.06.2022

24

25

227

Allerqodermatozlar

Həkim -dermatoveneroloqlar, həkim-pediatrlar, həkim-allerqoloqlar

20.06.2022-24.06.2022

30

25

228

Selikli qişa xəstəlikləri

Həkim-dermatoveneroloqlar, həkim-stomatoloqlar

28.06.2022-01.07.2022

24

25Dermatovenerologiya ixtisası üzrə modullar:

Modul 1:
Dermatoveneroloji yardımın təşkili. Ümumi dermatovenerologiya.
Modul 2: Dərinin qeyri-infeksion xəstəlikləri.
Modul 3: Qaşınan dermatozlar.
Modul 4: Proliferativ və disxromik dermatozlar.
Modul 5: Selikli qişaların və dəri artımlarının xəstəlikləri.
Modul 6: Dermatoonkologiya və irsi dermatozlar.
Modul 7: Dərinin infeksion,parazitar və göbələk xəstəlikləri.
Modul 8: Cinsi yolla yoluxan infeksiyalar.


Dermatovenerologiya üzrə tematik kursların mövzuları:

1. Dərinin virus xəstəlikləri - 30 kredit - Ziyillər, İtiucu kondilomalar, Sadə herpes, Kəmərvari dəmrov.Kontagioz mollyusk, Su çiçəyi , Qızılca, Məxmərək, Virus infeksiyalarının müalicə-profilaktika tədbirlərin prinsipləri.
2. İrsi dəri xəstəlikləri. 30 kredit - İxtioz, Bulyoz epidermoliz, Genodermatozlar- Neyrofibromatoz, Tuberoz skleroz, Keratodermiyalar. Etiologiya, patogenez, klinika, diaqnoz və diferensial diaqnoz, müalicə prinsipləri.
3. Selikli qişa xəstəlikləri və dermatozlar zamanı selikli qişa zədələnmələri - 30 kredit - Xeylitlər. Qlossitlər. Leykoplakiya, leukokeratoz. Aftalar. Kistalar. Fordays xəstəliyi. Etiologiya, patogenez, klinika, diaqnostika, diff. diaqnostika müalicə.
4. Dərinin infeksion və parazitar xəstəlikləri 30 kredit - Qoturluq, Digər gənə parazitləri ilə törənən dermatozlar, Pedikulyoz, Demodex ilə törənən dermatoz, Qamaz gənə ilə törənən dermatoz, Piodermiyalar, Dəri vərəmi, Cüzam, Leyşmanioz, Piodermiyanın etiologiya və patogenezı, Stafilodermiyalar, Streptodermiyalar, Səthi strepto-stafilodermiyalar, Piogen granuloma, Atipik piodermiyalar, Qangrenoz piodermiya Dəri vərəminin etiologiyası və patogenezı, Dəri vərəminin müalicəsi və profilaktikası, Dəri vərəmi ilə olan xəstələrin əmək qabiliyyətinin ekspertizası, Dəri vərəmilə mübarizənin təşkili, Vərəm qurdeşənəyi .Cüzamın differensial diaqnostikasi.
5. Dəri artımlarının xəstəlikləri - 30 kredit - Alopesiyalar. Təsnifatı. Alopesiyanın etiologiyası, patogenezi və diaqnostikası, Ocaqlı alopesiya, Diffuz alopesiya, Hiperandrogen alopesiya, Alopesiyanın ümumi müalicə prinsipləri. Koylonixiya, dırnaqların teleangiektaziyası, sarı dırnaq sindromu, onixoliz.
6. Dəri xəstəliklərinin təsnifatı, müasir diaqnostikası və müalicə prinsipləri - 30 kredit - Ümumi dermatologiya. Dəri xəstəliklərin simptomatologiyası, müayinə prinsipləri, etiopatogenezi. Müalicənin ümumi prinsipləri.
7. Dermatoonkologiya - 30 kredit - Bazalhüceyrəli xərçəng, aktinik keratoz, yastihüceyrəli xərçəng, Bouyen xəstəliyi, Leykoplakiya, T-hüceyrəli limfoma, Pejet xərçəngi, dəri metastazları, dərinin xoş və bədxassəli şişlərin etiopatogenezi, təsnifatı, klinikası və müasir müalicə prinsipləri.
8. Cinsi yolla keçən infeksiyaların müasir diaqnostikası və müalicə üsulları - 30 kredit - Sifilisin etiologiyası,patogenezı və epidemiologiyası, Sifilisin ümumi patologiyası və təsnifatı, Sifilisın klinikası. Müasir qedişatın xüsusiyətləri, Sifilisin laborator diaqnostikası, Sifilisın müalicəsi və profilaktikası, Yumuşaq şankr, Zöhrəvi limfogranuloma, Qasiq granulyoması, Tropik trepanematozlar, Urogenital xlamidioz, Trixomoniaz, Mikoplazmoz, Genital herpes, Bakterial vaginoz, Urogenital kandidoz, Kişilərdə genital anaerob infeksiyalar.
9. Dərinin birləşdirici toxumalarının sistem xəstəlikləri - 30 kredit - Qırmızı qurd eşənəyi :etiologiyası,patogenez və klinikası, Qırmizi qurd eşənəyi: müalicəsi və profilaktikası, Dermatomiozit: etiologiyası, patogenez və klinikası, müalicə prinsipləri, Sklerodermiyanın təsnifati, etiologiya, patogenez və klinikası, Sklerodermiyanin müalicəsi,profilaktika və reabilitasiya tədbirləri və əmək ekspertizası.
10. Lixenlər (Psoriaz. Qırmızı yastı dəmrov. Çəhrayı dəmrov) - 30 kredit - Qırmızı yastı dəmrov. Parlayan dəmrov.Psoriaz. Cəhrayı dəmrov. Etiopatogenez. Klinika. Differensial diaqnostika.
11. Dəri xəstəliklərinin uşaqlarda klinik xüsusiyyətləri - 30 kredit - Uşaq dərisinin anatomo-fizioloji xüsusiyyətləri. Dərinin quruluşu. Üşaqlarda dəri xəstəliklərin gedişatının xüsusiyyətləri və müalicə prinsipləri.
12. Dərinin göbələk və parazitar xəstəliklərinin diaqnostika və müalicəsində yeni yanaşmalar - 30 kredit - Səthi mikozlar. Keratomikozlar. Trixofitiya. Mikrosporiya. Qoturluq, Digər gənələr-insan parazitləri ilə törənən dermatozlar, Pedikulyoz, Demodex ilə törənən dermatoz, Qamaz gənə ilə törənən dermatoz.
13. Damar mənşəli dəri xəstəlikləri - 30 kredit - Vaskulitlər. Etiologiya, patogenez. Vaskulitlərin ümumi simptomatikası. Dəridə xroniki kapilyaritlər. Düyünlü periarteriit və ona yaxın olan xəstəliklər. Dərin allergik vaskulitlər.
14. Allerqodermatozlar - 30 kredit - Mastositoz, ekzema, toksikodermiyalar, kontakt allergik dermatit, etiopatogenezi, klinikası, differensial diaqnozu, laboratoz müayinə üsulları, müalicə prinsipləri.


Qeyd: Dermatovenerologiya ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 8 həftəlik peşə hazırlığı (PH) kurslarının müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulur.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX