Əməkdaşlarımız Misir Gastro-Hepato Onkoloji Sammitinin 4-cü Konfransında içtirak etmişlər

30.12.2021

Misirin İsgəndəriyyə şəhərində təşkil olunmuş onlayn Misir Gastro-Hepato Onkoloji Sammitinin 4-cü Konfransında Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun terapiya kafedrasın dosenti Gülüstan Babayeva, kafedranın dissertantı Emin Məmmədov və rezident Ayçin Həsənova məruzələrlə cıxış etmişlər. Konfrasa ondan çox ölkə nümayəndələri maraqlı çıxışlarla, klinikalardan birbaşa bağlantı ilə maraqlı endoskopik prosedurlar nümayiş etdirməklə, simulyatorlar üzərində müxtəlif treninqlər göstərməklə qoşulmuşlar. G.H.Babayeva və A.İ.Həsənovanın birqə təqdim etdikləri məruzə “Bağırsağın iltihabi xəstəlikləri zamanı maliqnizasiyalar”(“İBD and cancer from common problems till special”), E.E.Məmmədovun çıxışı isə “H.pylori və mədə xərcənqi” (“H.Pylori and gastric cancer”) mövzusunda olmuşdur. Çıxışlar konfrans iştirakcıları tərəfindən böyük maraqla qarşılanmışdır.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX