Əməkdaşımızın məqaləsi Acta Scientific Gastrointestinal Disorders jurnalında çap olunmuşdur

21.11.2021

Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun şüa terapiyası kursu ilə şüa diaqnostikası kafedrasının müdiri dosent Fəridə Nəsirovanın “The Role of SPECT/CT in the Detection of Meckel’s Diverticulum” məqaləsi Acta Scientific Journal of Gastrointestinal Disorders jurnalında dərc olunmaq üçün qəbul edilmiş və 2021-ci ilin oktyabr sayında dərc edilmişdir.
Müəllif Milli Onkologiya Mərkəzinin radioizotop şöbəsində texnesium ilə skan edilmiş qarın ağrısı və melena şikayətləri olan 20 uşağın analizini aparmış və belə nəticəyə gəlmişdir ki, qanaxma ilə çətinləşən Mekkel divertikulunun diaqnostikasında "qızıl standart" texnesium izotopundan istifadə edilən sintiqrafiyadır. Mekkel divertikuluna şübhə olan xəstələrin müayinəsi üçün alqoritm də işlənib hazırlanmışdır.

https://www.actascientific.com/ASGIS/pdf/ASGIS-04-0327.pdfHörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX