Laparoskopik cərrahiyyənin əsasları kursu başlanmışdır

11.11.2021

Müasir təbabətin ən innovasion metodlarından biri də qarın boşluğunda aparılan laparoskopik əməliyyatlardır. Bu əməliyyatlardan sonra ağırlaşmaların sayı azalır, bərpa müddəti qısalaraq reabilitasiya prosesini sadələşdirir, hospitalizasiya müddəti azalır və dəridə kobud kosmetik zədələr qalmır. Bu əməliyyatlara yiyələnmık üçün bir neçə ildir Respublikada ilk dəfə olaraq Ə.Əliyev adına ADHTİ-nun cərrahiyyə kafedrasında invaziv cərrahiyyə kursları keçirilir. Bu günə qədər 200-dən çox müdavim laparoskopik kurslarda iştirak etmiş, həmin əməliyyatların aparılması texnikasını öyrənmişlər. Bu zaman cərrahi əməliyyatlar mülyajların üzərində və simulyatorlarda laparaskopik alətlərin köməyi ilə icra olunur. Hal-hazırda cərrahiyyə kafedrasında 10 günlük “Laparoskopik cərrahiyyənin əsasları” kursu başlanmışdır. Təlim zamanı laparoskopik cərrahiyyənin elmi əsaslarına həsr olunmuş mühazirə və videomühazirələr oxunacaq, laparoskopik vərdişlərin öyrənilməsi, ayrı-ayrı əməliyyatların edilməsi texnikasına həsr olunmuş təcrübi məşgələlər aparılacaq və canlı əmliyyatlar nümayiş olunacaqdır. Kursda əməliyyatları daha dolğun etmək və real həyata yaxınlaşdırmaq üçün təlimlər donuz qaraciyəri və öd kisəsi üzərində də aparılacaqdır.Kursun sonunda müdavimlərə sertifikat veriləcəkdir.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX