“Vərəmin erkən aşkarlanması, profilaktikası və müalicəsinə müasir yanaşmalar” mövzusunda seminar keçirilmişdir

15.02.2020

Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun ftiziatriya kafedrası 13.02.2020-ci il tarixində Bakı şəhəri 19 saylı poliklinikasında “Vərəmin erkən aşkarlanması, profilaktikası və müalicəsinə müasir yanaşmalar” mövzusunda seminar keçirmişdir. Seminarda 21 həkim iştirak etmişdir.
Seminarda vərəmin erkən aşkarlanması məqsədi ilə ilkin tibbi xidmət mərhələsində tibb işçilərinin və əhalinin sanitar maarifləndirilməsi, stiqma hallarının aradan qaldırılması istiqamətində müzakirələrin keçirilməsi, əhali arasında bukletlərin yayılması və sağlam KİV –işçilərindən istifadə olunmasının rolu müzakirə olunmuşdur. Uşaq, yeniyetmə və gənclər arasında latent vərəm infeksiyasını aydınlaşdırmaq üçün risk qruplarının seçilərək immunodiaqnostikaya cəlbi, yaşlı əhali arasında aktiv və passiv müayinə metodlarının tətbiqi, aparılan işlərin vərəmin aşkarlanmasına və xəstələnmənin intensiv səviyyəsinə təsiri göstərilmişdir. Vərəmin müalicəsində bakterioloji müayinənin rolu və onun müalicənin effektliyinə təsiri müasir müalicə sxemləri haqqında geniş izahat verilmişdir.
Seminarda Yasamal rayonunda seçilmiş risk qruplarının vərəmin aşkarlanmasına və ümumilikdə xəstələnmənin intensiv səviyyəsinə təsiri haqqında məlumat verilmişdir. Beləki, son üç ildə risk qrupları arasında aparılan məqsədli müayinələrin nəticəsində Yasamal rayonunda mono-poli davamlı xəstələrin 2,9 dəfə, ciddi dərmana davamlı formaların 12,1 dəfə azalması, müalicənin effektliyinin isə 92,3% səviyyəsinə çatması müşahidə olunur.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX