Bayramlarınız mübarək!

27.12.2019

Hörmətli həmkarlar!

Hamınızı qarşıdan gələn Yeni İl və Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Qoy yeni il sizə yalnız gözəl, sevincli günlər gətirsin. Süfrəniz həmişə bərəkətli olsun.
2019-cu il arxada qalır. İnstitutumuzun kollektivi bu ildə gərgin işləmiş,bir çox nailiyyətlər qazanmışdır. Beləki, institut tarixində ilk dəfə olaraq keçmiş tədris ilində təhsil almış müdavimlərin sayı 14486 nəfər, ixtisasartırma kurslarının ümumi sayı isə 685 olmuşdur. Onlarla yeni kurslar təşkil edilmiş, tədris prosesində innovasion metodlardan geniş istifadə olunmuş, bütün kafedralarda davamlı tibb təhsili sistemi prinsipləri bərqərar olmuşdur. İnstitutumuzun əməkdaşları dəfələrlə artmış tədris yüklərinin öhdəsindən layiqincə gəlmiş, səhiyyə sisteminin modernizasiyası və innovasion inkişafı şəraitində istifadə edilən tibbi texnologiyaların, müasir diaqnostika, müalicə, profilaktika və reabilitasiya metodlarının effektliliyini təmin edə bilən tibbi kadrlar hazırlığı prosesini müvəffəqiyyətlə davam etdirmişlər.
2019-cu il institutumuzun elmi fəaliyyəti üçün də uğurlu il olmuşdur. Əməkdaşlarımız müxtəlif beynəlxalaq elmi tədbirlərdə ölkəmizi layiqincə təmsil etmiş, 4 monoqrafiya, 10 dərslik, 8 dərs vəsaiti, yüzlərlə elmi məqalələr çap etdirmiş, 2 patent almışlar. Ötən il ərzində əməkdaşlarımız tərəfindən 3 tibb elmləri doktoru, 12 tibb üzrə fəlsəfə doktoru dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işləri müvəffəqiyyətlə başa çatdırılmışdır.
Institutumuzun kollektivi ölkə səhiyyəsində gedən uğurlu dəyişikliklərdə də fəal iştirak etmişlər. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamları ilə qəbul olunmuş müxtəlif xəstəliklər üzrə Dövlət Proqramlarının yerinə yetirilməsində, iş yerlərində və bölgələrdə vətəndaşlara tibbi yardımın göstərilməsində üzərlərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirmişlər.
Ötən 2019-cu ildə əməkdaşlarımızın gərgin əməyi nəticəsiz qalmamış, institut rəhbərliyi tərəfindən maddi və mənəvi qiymətləndirilmişdir.
Üzümüzə gələn 2020-ci ildə bizi daha böyük işlər gözləyir, əminliklə demək olar ki, dövlətimiz tərəfindən qarşıya qoyulan vəzifələri uğurla və layiqincə yerinə yetirəcəyik.
Bir daha sizi bu gözəl bayramlar münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm, hər birinizə cansağlığı, xoşbəxtlik, ailə səadəti arzulayıram.

Ə.Əliyev adına ADHTİ-nin rektoru professor Nazim Qasımov


Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX