“Məktəb idman zalı üçün sanitar-gigiyenik tələblər” adlı bir günlük seminar keçirildi

16.11.2019

15 noyabr 2019-cu il tarixində Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun gigiyena kafedrası Davamlı Tibbi Təhsil Proqramına uyğun olaraq Bakı şəhəri və respublika regionlarının həkim-gigiyenistlərin iştirakı ilə “Məktəb idman zalı üçün sanitar-gigiyenik tələblər” mövzusunda bir günlük seminar keçirmışdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, uşaq orqanizminin vacib göstəricilərindən biri onun təbii hərəkətliliyidir. Bu baxımdan, orqanizmin hərəki aktivliyinin yüksəldilməsinin ən mühüm vasitəsi yaşa uyğun fiziki tərbiyədir. Məktəblərdə və digər uşaq təhsili müəssisələrində fiziki tərbiyənin əsas forması idman dərsləridir. Bu dərslərin keçirildiyi məktəb idman zalları üçün qüvvədə olan sanitar-gigiyenik qaydalar və tələblər praktikada tez-tez tətbiq edilir.
Sözü gedən seminarın əsas məqsədi məktəbdə idman zalının planlaşdırılması, olçüləri, hava-istilik rejimi, mikroiqlim, ventilyasiya, işıqlandırma məsələlərini, bədən tərbiyəsi dərslərinin təhlükəsizliyini təmin etmək yollarını həkim-gigiyenistlərə çatdırmaq idi.
Dərslər Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun gigiyena kafedrasının müdiri dosent Məmmədəli Meybəliyev və baş müəllimi Natiqə İsmayılova tərəfindən aparılmışdır.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX