Əməkdaşımız Moskvada keçirilən “Rusiya qastroenteroloji həftəsi” konqresində diplom almışdır

23.10.2019

Ə.Əliyev adına ADHTİ-nin terapiya kafedrasının dosenti Gülüstan Babayeva 2019-cu ilin oktyabr ayında Moskva şəhərində keçirilən 25-ci yubiley “Rusiya qastroenteroloji həftəsi” adlı illik kongresdə iştirak etmişdir. Tədbirə 30-dan artıq ölkə, 1000-dən çox iştirakcı qatılmış idi. Elmi program 335 cıxış və 90 poster prezentasiyası ilə təqdim edilmişdi. Əməkdaşımız bu tədbirdə elmi programa daxil olan 3 cıxış və 1 poster təqdimatı ilə iştirak etmişdir. O, bağırsağın iltihabi xəstəlikləri sessiyasında “Частота выявляемости некоторых вирусных инфекций у больных с ВЗК”, qastroenterologiyada kanseroprevensiyanın təşkili, erkən aşkarlanma və skrininq sessiyasında “Частота выявляемости ТМ2 пируваткиназы у больных с ВЗК”, eksperimental qastroenterologiya sessiyasında isə “Атерогенез у больных с ВЗК” аdlı cıxışları ilə dinləyicilərdə maraq doğurmuşdur.
Dosent G.Babayevanın Milli Onkologiya Mərkəzinin əməkdaşları R.İ.Məmmədov və A.R.Əliyev ilə birgə hazırladığı “Роль ЭУС-а в диагностике рака желудка” adlı poster prezentasiyası isə kongresə təqdim edilmiş elmi-tədqiqat işləri arasında 3-cü yerə secilərək diplom ilə təltif edilmişdir.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX