Rezidentlərin rektorla görüşü olmuşdur

11.10.2019

11.10.2019-cu il tarixində Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun rektoru professor Nazim Qasımovla 2019/2020-ci tədris ilində institutda təhsil alacaq rezidentlərin görüşü keçirilmişdir. Professor N.A.Qasımov rezidentlərə müraciətində institutun şanlı tarixindən danışmış, onun Azərbaycan səhiyyəsində xüsusi yeri olduğunu qeyd etmiş, burada çalışmış və hal-hazırda çalışan alim və mütəxəssislərin tibb elminə və praktik səhiyyə verdiyi töhfələrdən bəhs etmişdir. Bildirilmişdir ki, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi və TQDK-nin birgə keçirmiş oldugu rezidentura səviyyəsinə qəbul zamanı Ə.Əliyev adına ADHTİ-nin müxtəlif kafedralarına 20 ixtisas üzrə 93 həkim-rezident qəbul olunmuşdur. Hal-hazırda ümumi rezidentlərin sayı 291nəfərdir. Sonra rektor rezidentlərin vəzifə və öhdəliklərini xatırladaraq onların öz üzərlərində daim çalışmalı olduqlarını söyləmiş və onlara təhsillərində müvəffəqiyyətlər arzulamışdır.
Görüşdə institutun rezidentura təhsili üzrə prorektoru t.e.d. Şahin Əliyev, rezidentura şöbəsinin müdiri Arzu Hüseynova iştirak etmişlər.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX