Ukraynalı uşaq kardioloqları Ə.Əliyev adına ADHTİ-da təhsil sistemi ilə tanış olublar

23.09.2019

Ukrayna Uşaq Kardioloji Mərkəzin nümayəndə heyəti ilə Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda görüş keçirildi. Mərkəzin direktoru professor İllya M. Yemets səfərin məqsədi haqqında məlumat verib bildirdi ki, Azərbaycanda diplomdan sonrakı tibb təhsilinin strukturu ilə tanış olmaq, faydalı təcrübələri Ukraynada tətbiq etmək niyyətindədirlər. Professor Ə.Əliyev adına ADHTİ ilə qarşılıqlı əlaqələrin gücləndirilməsi və ortaq layihələrin işlənib hazırlanmasında maraqlı olduqlarını qeyd etdi. Ölkəmizdə tətbiq olunan Davamlı Tibb Təhsili sistemində çox faydalı elementlərin olması Ukraynalı qonaqları maraqlandırdı.
Ə.Əliyev adına ADHTİ-nin rektoru, professor Nazim Qasımov çıxış edib institutda diplomdan sonrakı tibb təhsili, rezidentura təhsili və aparılan elmi araşdırmalar haqqında qonaqlara ətraflı məlumat verdi. Bir daha qeyd olundu ki, müəssisələrimiz arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq haqqında sazişin imzalanması gələcəkdə daha geniş əlaqələr üçün şərait yaradar.
Görüşdə Ə.Əliyev adına ADHTİ-nin prorektorları dosent Təyyar Eyvazov və dosent Məmmədəli Meybəliyev iştirak etmişlər.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX