Əməkdaşımız “Noseplasty 2019” sımpoziumunda iştirak etmişdir

17.05.2019

Hindistanın Heyderabad şəhərində “Noseplasty 2019” sımpoziumu keçirilmişdir. Bu toplantıda 100-ə yaxın plastik cərrah iştirak etmişdir. Kursun direktoru Dr.Venkata Ramana Yamani idi. Ölkəmizi Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun otorinolarinqologiya kafedrasının assıstenti t.ü.f.d. Məzahir Quliyev təmsil etmişdir.
Toplantıda müxtəlif burun problemlərinin həllinə müasir yanaşma, o cümlədən qalın dərili burunlara yanaşma ilə əlaqədar video materiallarla birlikdə təqdimatlar və müzakirələr aparılmışdır. Tədbirin qonaq məruzəçilərindən biri də t.ü.f.d. Məzahir Quliyev idi. O, məruzəsində rinoplasrika əməliyyatlarını təkmilləşdirmək üçün hazırladığı alətləri və metodikalərı təqdim etmişdir. Məruzəçinin piezo üsulu ilə osteotomiyalarda yaranan çətinliklərdən uzaq olmaq üçün təklif etdiyi metodika, əyri burunların düzəldilməsinə aid metodika dınləyicilər arasında maraq doğurdu. Həmçinin burun çəpərində olan perforasiyaların qapadılması üçün təklif etdiyi alət haqqında məlumat və video material da simpozium iştirakçılarının marağına səbəb oldu və aktiv müzakirə edildi.
Əməkdaşımız gələn il keçiriləcək simpoziuma da dəvət olundu.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX