Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun
2021/2022-ci tədris ili üçün təkmilləşdirmə kurslarının təqvim planıÜnvan: akad. Z. Əliyeva ad. Milli Oftalmologiya Mərkəzi, 6-cı mkr., Cavadxan küç., m32/15, tel.: 569-09-38

2021/2022-ci tədris ili

Kursun adı

İştirakçılar

Keçirilmə tarixi

DTT krediti

Qəbul oluna bilən müdavimlərin sayı

319.

Oftalmologiya (modul 1- 2)

Həkim-oftalmoloqlar

13.09.2021-24.09.2021

60

15

320.

Diabetik retinopatiyanın müasir diaqnostika usulları və müalıcəsi

Həkim-oftalmoloqlar

27.09.2021-01.10.2021

30

15

321.

Oftalmologiya (modul 3-4)

Həkim-oftalmoloqlar

04.10.2021-15.10.2021

60

15

322.

Büllurun anatomiya və fiziologiyası.

Kataraktanın müalicəsinin cərrahi üsulları

Həkim-oftalmoloqlar

18.10.2021-22.10.2021

30

15

323.

Qlaukomanın diaqnostikanın müasir aspektləri və cərrahi müalicə usulları

Həkim-oftalmoloqlar

25.10.2021-29.10.2021

30

15

324.

Oftalmologiya (modul 5-6)

Həkim-oftalmoloqlar

01.11.2021-12.11.2021

60

15

325.

Müştərək və paralitik çəpgözlüyün erkən diaqnostikasi və müalicəsi

Həkim-oftalmoloqlar

15.11.2021-19.11.2021

30

15

326.

Göz yaşı aparatının xəstəliklərinin diaqnostika üsulları və cərrahiyyə müalicəsi

Həkim-oftalmoloqlar

22.11.2021-26.11.2021

30

15

327.

Oftalmologiya (modul 7-8)

Həkim-oftalmoloqlar

29.11.2021-10.12.2021

60

15

328.

Torlu qişanın irsi və senil distrofiyaları: klinika, diaqnostika və müalicə

Həkim-oftalmoloqlar

13.12.2021-17.12.2021

30

15

329.

Oftalmologiya (modul 1- 2)

Həkim-oftalmoloqlar

20.12.2021-30.12.2021

54

15

330.

Oftalmologiya (modul 3-4)

Həkim-oftalmoloqlar

10.01.2022-21.01.2022

60

15

331.

Göz qapaqlarının

xəstəliklərinin diaqnostikası və müalicəsi

Həkim-oftalmoloqlar

24.01.2022-28.01.2022

30

15

332.

Oftalmologiya (modul 5-6)

Həkim-oftalmoloqlar

31.01.2022-11.02.2022

60

15

333.

Görmə sinirin xəstəliklərinin klinika, diaqnostika və müalicəsi

Həkim-oftalmoloqlar

14.02.2022-18.02.2022

30

15

334.

Makula nahiyəsinin patologiyasının və uveitlərlərin klinika, diaqnostika və müalicəsi

Həkim-oftalmoloqlar

21.02.2022-25.02.2022

30

15

335.

Oftalmologiya (modul 7-8)

Həkim-oftalmoloqlar

28.02.2022-11.03.2022

60

15

336.

Torlu qişanın damar xəstəliklərinin müasir diaqnostikası və müalicəsi

Həkim-oftalmoloqlar

14.03.2022-18.03.2022

30

15

337.

Quru göz sindromunun klinikası, diaqnostikası və müalicəsi

Həkim-oftalmoloqlar

28.03.2022-01.04.2022

30

15

338.

Gözün refraksiyası və akkomodasiyası, refraksiya anomaliyalarının eynək və lazer ilə korreksiyası

Həkim-oftalmoloqlar

04.04.2022-08.04.2022

30

15

339.

Oftalmologiya (modul 1- 2)

Həkim-oftalmoloqlar

11.04.2022-22.04.2022

60

15

340.

Göz almasının və onun əlavə aparatının zədələri:

müasir diaqnostika üsulları və müalicəsi

Həkim-oftalmoloqlar

25.04.2022-29.04.2022

30

15

341.

Oftalmologiya (modul 3-4)

Həkim-oftalmoloqlar

02.05.2022-13.05.2022

60

15

342.

Xiazmanın və retroxiazmal yollarının xəstəlikləri: klinika, differensial diaqnostika və müalicəsi

Həkim-oftalmoloqlar

16.05.2022-20.05.2022

30

15

343.

Göz almasının və onun əlavə aparatının yenitörəmələri: klinika, differensial diaqnostika və müalicəsi

Həkim-oftalmoloqlar

23.05.2022-27.05.2022

30

15

344.

Oftalmologiya (modul 5-6)

Həkim-oftalmoloqlar

30.05.2022-10.06.2022

60

15

345.

Buynuz qişa və skleranın xəstəliklərinin diaqnostikası və müalicəsi

Həkim-oftalmoloqlar

13.06.2022-17.06.2022

30

15

346.

Oftalmologiya (modul 7-8)

Səyyar: Zona 5 Şirvan MDM (Haciqabul, Kürdəmir, Sabiarabad, Saatlı)

Həkim-oftalmoloqlar

20.06.2022-01.07.2022

60

15Oftalmologiya ixtisası üzrə modullar:

Modul 1:
Görmə üzvünün müayinə üsulları.
Modul 2. Refraksiyanın anomaliyaları.
Modul 3. Buynuz qişanın və skleranın xəstəliklərinin diaqnostikası və müalicəsi.
Modul 4. Damarlı qişanın xəstəliklərinin diaqnostikası və müalicəsi.
Modul 5. Görmə siniri xəstəliklərinin klinikası.
Modul 6. Görmə siniri xəstəliklərinin diaqnostikası və müalicəsi.
Modul 7. Makula nahiyəsinin patalogiyasının klinikası, diaqnostikası və müalicəsi.
Modul 8. Uveitlərin klinikası, diaqnostikası və müalicəsi.


Oftalmologiya ixtisası üzrə tematik kursların mövzuları:

1. Diabetik retinopatiyanın müasir diaqnostika üsulları və müalicəsi - 30 kredit
- optik kogerent tomografiya (OKT), diabetik angioretinopatiyanın müasir diagnostikası, fluorescent angiografiya (FAG), anti-VGEF preparatların intravitrial injeksiyaları: göstərişlər və əks göstərişləri, torlu qişanın lazerkoaqulyasiyaların müasir metodları və lazerların növləri, vitreoretinal cərrahiyə metodları.
2. Büllurun anatomiya və fiziologiyası. Kataraktanın müalicəsinin cərrahi üsulları - 30 kredit - Büllurun xəstəliklərinin klassifikasiyası, kataraktaların kliniki şəkli, katarakta qlaukoma ilə birgə olduqda müalicə növünün seçilməsi, anadangəlmə katarakta, gözdaxili korreksiyaya nisbi və mütləq göstəriş və əksgöstəriş, kataraktanın müasir mikrocərrahiyyə müalicəsi (üsullar və texnikası), fakoemulsifikasiya, göstərişlər və əks-göstərişlər.
3. Qlaukomanın müasir diaqnostikasının aspektləri və cərrahiyyə müalicə üsulları - 30 kredit - Gözdaxili təzyiqin təyini faktorları, həqiqi gözdaxili təzyiqin normativləri, tonometriya: aplanasion, Maklakov üsulu, impresion, kontaktsız, sutkalıq, elastotonometriya, tonoqrafiya, sadələşdirilmiş tonoqrafiyanin texnikası, göstəricinin qiymətləndirilməsi, qonioskopiyanın texnikası, qlaukomanın anqulyar, trabekulyar və intraskleral formalarının diaqnostikası, qlaukomanın formasına görə cərrahi əməliyyatın üsulunun seçilməsi, qlaukomanın lazerlə müalicəsi, lazerlə müalicəyə göstəriş.
4. Müştərək və paralitik çəpgözlüyün erkən diaqnostikasi və müalicəsi - 30 kredit - Çəpgözlüyün ümumi xarakteristikası və kliniki klassifikasiyası, müştərək çəpgözlükdə görmə və gözhərəki sisteminin klinikası, patofizioloji xüsusiyyətləri, müştərək çəpgözlüyün klinikası və müalicəsi, alternik çəpgözlük, akkomodasion çəpgözlük, paralitik çəpgözlük.
5. Gözyaşı apparatının xəstəliklərinin diaqnostika üsulları və cərrahiyyə müalicəsi - 30 kredit - Gözyaşi kisəsinin rentgenoqrafiyası, gözyaşı-burun və gözyaşı-kanal sınaqları, üsullar və interpretasiyalar, yaşaparıcı yolların diaqnostik yuyulması, gözyaşı vəzisinin xəstəlikləri zamanı KT və MRT üsullarının əhəmiyyəti, xroniki dakriosistit zamanı transkanalikulyar lazer DSR, gözyaşı orqanlarının şişləri - klinika, differensial diaqnostika.
6. Torlu qişanın irsi və senil distrofiyaları: klinika, diaqnostika, müalicə - 30 kredit - Torlu qişanın angiomatozları: etiologiya, diaqnostika, klinika, müalicə, Koats xəstəliyi, erkən diaqnostikada FAQ rolu, Qippel-Lindau xəstəliyi: klinika, müalicə, mərkəzi involusion xorioretinal distrofiya: etiologiya, patogenez, Qrenblad-Strandberq sindromu: etiologiya, klinika, müalicə, torlu qişanın piqment abiotrofiyası: etiologiya, patogenez, təsnifat, klinika, müalicə.
7. Konyunktivanın iltihabı və allergik xəstəlikləri müasir diaqnostika və müalıcəsi - 30 kredit - Konyunktivitlərin klassifikasiyası, klinikası, konyunktiva boşluğundan ğötürilən yaxmanın bakterioskopik və bakterioloji müayinəsi, törədicinin antibiotiklərə hessaslığı öyrənilir, virusoloji və seroloji müayinələr, diffensial diaqnostikası və müalicə.
8. Göz gapağlarının xəstəliklərinin diaqnostikası və müalicəsi - 30 kredit - Göz gapağlarının anadangəlmə anomaliyaları: epikantus, blefarofimoz, koloboma, mikroblefaron, ankiloblefaron, distixiaz, ablefariya - klinika, xarici baxiş, yandan işıqlandırma, biomikroskopiya, differensial diaqnostika və müalicə. Göz gapağlarının qazanılma xəstəlikləri: entropion və ectropion, ptoz: klinika, xarici baxiş, yandan işıqlandırma, biomikroskopiya, differensial diaqnostika və müalicə, göz gapağlarının iltihabi xəstəlikləri: blefarit, itdirsəyi, xalazion, meybomit, göz gapağının fleqmonası - klinika, differensial diaqnostika və müalicə.
9. Görmə sinirin xəstəliklərin klinika, diaqnostikası və müalicəsi - 30 kredit - Görmə sinirin iltihabi xəstəlikləri: intrabulbar qalxan nevrit, retrobulbar enən nevrit, optikoxiazmal araxnoiditklinika, perimetriya, kəllənin və orbitanın iki proyeksiyada ümumi rentgenoqramması, KT, MRT, görmədən törənən potensialların yazilması, görmə sinirin elektrik hessaslıqının və labilliyinin müayinəsi.
10. Makula nahıyəsinin patologiyasının və uveitlərlərin klinika, diaqnostika və müalicə - 30 kredit - Yaşa bağlı makula degenerasiyası: təsnifatı, klinika, diaqnostika və müalicə. Piqment epitelinin qopması, epiretinal membran: klinika, diaqnostika və müalicə. Angioid zolaqlar və kistoz makula ödemi: etiologiya, kinika, diaqnostika. Müalicə: lazerkoaqulyasiya, fotodinamik terapiya, anti- VEGF intravitrial injeksiyaları. İrit, iridosiklit, xorioretinit: klinika, differensial diaqnostika və müalicə.
11. Torlu qişanın damar xəstəliklərinin müasir diaqnostika və müalicəsi - 30 kredit - Torlu qişanın damar xəstəliklərinin təsnifatı, mərkəzi seroz xorioretinopatiya, damarlı qişanın aniridiyaları və kolobomaları, makulitlər (müayinə və diagnostika), torlu qişanın revmatik dəyişikləri. Torlu qişanın periferik deqenerasiyaları. Torlu qişanın qopması: etioloqiya, klinika, differensial diaqnostika və müalicəsi.
12. Gözün refraksiyası və akkomodasiyası, refraksiya anomaliyalarının eynək və lazer ilə korreksiya - 30 kredit - Avtorefraktometriya və onun interpretasiyası, gözün kliniki refraksiyasının növləri, emmetropiya və ametropiyaların klinikası, ametropiyaların lazer müalicəsinin növləri, optik sistem, gözün refraksiyası və akkomodasiyası, plus Optiks apparatının tədbiqi.
13. Göz almasının və onun əlavə apparatının zədələri: müasir diaqnostika usulları və müalıcəsi - 30 kredit - Konyunktivanın və buynuz qişanın yad cisimləri: klinika, diaqnostika və müalicə. Buynuz qişanın, skleranın və damarlı qişanın kontusiyası: biomikroskopiya, tonometriya, oftalmoskopiya, diafanoskopiya, ultasəs müayinə. Gözyaşı hasil edən apparatının kontuziyası: Şirmer sınağı, gözyası nöqtələrinin və yaş kanalcıqlarının vəziyyətinin təyini, biomikroskopiya, oftalmoskopiya, kəllənin və burnun əlavə ciblərinin R-qramması. Yaşaparıcı apparatının kontuziyası - müayinə üsulları - aktiv və passiv gözyaşı - burun sınağı, kanalciq sınağı, zondlama, biomikroskopiya. Tor qişanın kontuziyasıKlinika, müayinə üsulları: oftalmoskopiya və USM. Buynuz qişanın və skleranın dəlib-keçən yaralanmaları: klinika, diaqnostika və müalicə. Göz qapağının və gözyaşı üzvlərinin dəlib-keçən yaralanmaları: klinika, diaqnostika və müalicə. Simpatik oftalmiya.
14. Xiazmanın və retroxiazmal yollarının xəstəlikləri: klinika, differensial d-ka və mualicəsi - 30 kredit - görmə yollarının anatomiyası, müayinə metodları: vizometriya, biomikroskopiya, oftalmoskopiya, B-skan ültrasəs müayinəsi, KT, MRT və doppler ültrasəs müayinə. Foster-Kennedi sindromu: etiologiya, klinika, differensial diaqnostika və müalicə. Görmə sinirin durğunluq diski: təsnifatı, etiologiya, patogenez, klinika, differensial diaqnostika və müalicə. Bəbək reflekslərinin patoloqiyası.
15. Göz almasının və onun əlavə apparatının yenitorəmələri: klinika, differensial diaqnostika və mualicəsi - 30 kredit - Göz qapağının anadangəlmə yenitörəmələri - qapağın dermoidi, qapağın hemangiomaları, piqmentli kseroderma və Reklinhauzen neyrofibramotoz: klinika, diaqnostika və müalicə. Göz qapağının xoşxassəli şişləri -papilloma, Bouen epitelioması, qocalıq ziyilləri: klinika, differensial diaqnostika və müalicə. Bədxassəli şişləri - qöz qapağı dərisinin xərçəngi və sarkoması: klinik şəkil və xarici baxış, biomikroskopiya, histoloji müayinə və müalicə. Yaşaparıcı yolların yenitörəmələri xoşxassəli və bədxassəli şişləri - xarıcı baxış, biomikroskopiya, kanalcıq və gözyaşı-burun sınağı, dakriosistografiya və histoloji müayinələr. Konyunktivanın xoşxassəli şişləri; bədxassəli şişləri: konyuktivanın melanoması, konyuktivanın kəpəklənən hüceyrəli xərçənği, Kapoşi sarkoması - müayinələr: biomikroskopiya, oftalmoskopiya. Damarlı qişanın yenitorəmələri: qüzehli qişanın və kirpikli cismin melanoblastoması- müayinə üsulları: tonometriya, qonioskopiya, Flüoressent angioqrafiyası, diafanoskopiya, KT, və USM. Göz yuvasının şişləri: osteoma, lipoma, fibroma, sarkoma və karsinoması - klinika, diaqnostika və cərrahi müalicəsi. Retinoblastoma: klinika, müayinə üsulları - rentgenografiya, exografiya, KT və onurğa beyni mayesinin müayinəsi.
16. Buynuz qişa və skleranın xəstəliklərinin diaqnostika və müalicəsi - 30 kredit - Buynuz qişanın xəstəliklərinin klassifikasiyası, klinikası, vizometriya, buynuz qişanin biomikroskopiası, Norn sinaqı və buynuz qişanin yasıl fluorestinen və bengal cəhrayyi renqlemə müayinələri, diffensial diaqnostikası və müalicəsi. Skleranın xəstəlikləri klinika, diaqnostika, diaqnostika və müalicəsi.

Qeyd: Oftalmologiya ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 8 həftəlık peşə hazırlığı (PH) kurslarının müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulur.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX