Ə.Əliyev ad. Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu
   

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin
26 iyul 2017-ci il tarixli 59 nömrəli
əmri ilə təsdiq edilmişdir
.


Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun
2017/2018-ci tədris ili üçün təkmilləşdirmə kurslarının təqvim planıÜnvan: Ə.Əliyev adına ADHTİ, Bakı şəhəri, Tbilisi pr., 3165-ci məh., tel.: 431-11-24

Kursun adı

İştirakçılar

Tədrisin müddəti

Keçirilmə tarixi

Qəbul oluna bilən müdavimlərin sayı

1

Gigiyena (modul 1 - 4)

Həkim - gigiyenistlər

4 həftə

15.09.17 - 06.10.17

16

2

Gigiyena (modul 5 - 8)

Həkim - gigiyenistlər

4 həftə

09.10.17 - 03.11.17

16

3

Gigiyena (modul 1 - 4)

Həkim - gigiyenistlər

4 həftə

06.11.17 - 01.12.17

16

4

Gigiyena (modul 5 - 8)

Həkim - gigiyenistlər

4 həftə

04.12.17 - 29.12.17

16

5

Gigiyena (modul 1 - 4)

Həkim - gigiyenistlər

4 həftə

08.01.18 - 02.02.18

16

6

Gigiyena (modul 5 - 8)

Həkim - gigiyenistlər

4 həftə

05.02.18 - 02.03.18

16

7

Gigiyena (modul 1 - 4)

Həkim - gigiyenistlər

4 həftə

05.03.18 - 06.04.18

16

8

Gigiyena (modul 5 - 8)

Həkim - gigiyenistlər

4 həftə

09.04.18 - 04.05.18

16

9

Gigiyena (modul 1 - 4)

Həkim - gigiyenistlər

4 həftə

07.05.18 - 01.06.18

16

10

Gigiyena (modul 5 - 8)

Həkim - gigiyenistlər

4 həftə

04.06.18 - 29.06.18

16Tədris ilində planlaşdırılan treninqlər:

1. Məktəbəqədər müəssisələrin layihəsinin sanitar - gigiyenik ekspertizası - treninq 5 gün
2. Atmosfer havasının fiziki amillərinin gigiyenik əhəmiyyəti - treninq 5 gün
3. Zülalların gigiyenik səciyyələndirilməsi - treninq 5 gün
4. Uşaq və yeniyetmələr üçün kitabların gigiyenik qiymətləndirilməsi - treninq 5 gün
5. K.S.Petrovskiyə görə qida zəhərlənmələrinin təsnifatı - treninq 5 gün

Gigiyena ixtisası üzrə modullar:
Modul 1. Qidalanma gigiyenası: qidalanmanın enerji dəyəri
Modul 2. Qidalanmanın bioloji dəyəri
Modul 3. Əmək gigiyenası: sənaye toksikoloqiyasının ümumi əsasları
Modul 4. Zəhərlərin orqanizmə daxil olması, nəqli, paylanması, metabolizmi və xaric olmasının qanuna uyğunluqları
Modul 5. Uşaq və yeniyetmələrin gigiyenası: məktəbəqədər uşaq müəssisələrinin sanitariya - gigiyenik müayinə proqramı
Modul 6. Orta ümumtəhsil məktəblərin sanitariya - gigiyenik müayinə proqramı
Modul 7. Kommunal gigiyena: Atmosfer havasının çirklənməsinin sağlamlığa təsiri haqqında müasir anlayış
Modul 8. Atmosfer havasının mühafizə tədbirləri

Qeyd: Gigiyena ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 8 həftəlik peşə hazırlığı (PH) kurslarının müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulur.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © 2018, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX