Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun
2018/2019-cu tədris ili üçün təkmilləşdirmə kurslarının təqvim planıÜnvan: Ə.Əliyev adına ADHTİ, Bakı şəhəri, Tbilisi pr., 3165-ci məh., tel.: 431-11-24

Kursun adı

İştirakçılar

Tədrisin müddəti

Keçirilmə tarixi

Qəbul planı

1.

Uşaq və yeniyetmələrin sağlamlığının və fiziki inkişafının öyrənilməsi

Həkim - gigiyenistlər

2 həftə

17.09.18 – 28.09.18

12

2.

Gigiyena (modul 1-2)

Həkim - gigiyenistlər

2 həftə

01.10.18 – 12.10.18

12

3.

Gigiyena (modul 3-4)

Həkim - gigiyenistlər

2 həftə

15.10.18 – 26.10.18

12

4.

İstehsalat zəhərlərin təsnifatı və əsas xarakteri

Həkim - gigiyenistlər

2 həftə

29.10.18 – 08.11.18

12

5.

Gigiyena (modul 5-6)

Həkim - gigiyenistlər

2 həftə

12.11.18 – 23.11.18

12

6.

Gigiyena (modul 7-8)

Həkim - gigiyenistlər

2 həftə

26.11.18 – 07.12.18

12

7.

Məktəbəqədər təhsil müəssisələ-

rin tikintisinə dair vahid normalar

Həkim - gigiyenistlər

2 həftə

10.12.18 – 21.12.18

12

8.

Gigiyena (modul 1-2)

Həkim - gigiyenistlər

2 həftə

24.12.18 – 11.01.19

12

9.

Gigiyena (modul 3-4)

Həkim - gigiyenistlər

2 həftə

14.01.19 – 25.01.19

12

10.

Yaşayış otaqların isidilmə,hava-

dəyişmə və işıqlandırılmasının gigiyenik əsasları

Həkim - gigiyenistlər

2 həftə

28.01.19 – 08.02.19

12

11.

Gigiyena (modul 5-6)

Həkim - gigiyenistlər

2 həftə

11.02.19 – 22.02.19

12

12.

Gigiyena (modul 7-8)

Həkim - gigiyenistlər

2 həftə

25.02.19 – 07.03.19

12

13.

Uşaq və yeniyetmə müəssisələrində uşaqlara göstərilən tibbi sanitariya xidmətinin və

əhatəli tibbi müayinələrin təşkili.

Həkim - gigiyenistlər

2 həftə

11.03.19 – 19.03.19

12

14.

Gigiyena (modul 1-2)

Həkim - gigiyenistlər

2 həftə

25.03.19 – 05.04. 19

12

15.

Gigiyena (modul 3-4)

Həkim - gigiyenistlər

2 həftə

08.04.19 – 19.04.19

12

16.

Uşaq və yeniyetmələr üçün me-

belin gigiyenik qiymətləndirilməsi

Həkim - gigiyenistlər

2 həftə

22.04.19 – 03.05.19

12

17.

Gigiyena (modul 5-6)

Həkim - gigiyenistlər

2 həftə

06.05.19 – 17.05.19

12

18.

Gigiyena (modul 7-8)

Həkim - gigiyenistlər

2 həftə

20.05.19 – 31.05.19

12

19.

Radiasiya gigiyenası.

Həkim - gigiyenistlər

2 həftə

03.06.19 – 14.06.19

12

20.

Suyun, havanın və başqa obyekt-

lərin dezaktivasiya üsulları

Həkim - gigiyenistlər

2 həftə

17.06.19 – 28.06.19

12Gigiyena ixtisası üzrə modullar:
Modul 1. Peşə xəstəlikləri, onların təsnifatı və profilaktikası
Modul 2. Su təchizatı mənbələri və onların sanitariya gigiyenik xarakteristikası, içməli suyun keyfiyyətinə olan gigiyenik tələblər
Modul 3. Əmək gigiyenası:sənaye toksikoloqiyasının ümumi əsasları
Modul 4. Zəhərlərin orqanizmə daxil olması,nəqli,paylanması,metabolizmi və xaric olmasının qanuna uyğunluqları
Modul 5. Uşaq və yeniyetmələrin gigiyenası:məktəbəqədər uşaq müəssisələrinin sanitariya - gigiyenik müayinə proqramı
Modul 6. Orta ümumtəhsil məktəblərin sanitariya - gigiyenik müayinə proqramı
Modul 7. Kommunal gigiyena:Atmosfer havasının çirklənməsinin sağlamlığa təsiri haqqında müasir anlayış
Modul 8. Torpağın gigiyenası, yaşayış yerlərinin təmizlənməsinə olan gigiyenik tələblər. Tibbi tullantıların zərərsizləşdirilməsinə qoyulan gigiyenik tələblər

Qeyd: Gigiyena ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 8 həftəlik peşə hazırlığı (PH) kurslarının müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulur.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © 2018, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX