Ə.Əliyev adına ADHTİ müdavimləri AMSEC Təlim və Simulyasiya Mərkəzində təlim keçəcəklər

25.11.2021

Səhiyyə sisteminin modernizasiyası və innovasion inkişafı şəraitində istifadə edilən tibbi texnologiyaların, müasir diaqnostika, müalicə, profilaktika və reabilitasiya metodlarının kliniki, sosial və iqtisadi effektliliyini təmin edə bilən tibbi kadrlarin hazırlanması tibb təhsilinin qarşısında duran ən mühüm vəzifələrdəndir. Belə yüksəkixtisaslı mütəxəssislərin hazirlanması üçün Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun əməkdaşları bütün texniki vasitələrdən və innovasion texnologiyaların verdiyi imkanlardan maksimum yararlanaraq tam həçmdə fəaliyyətlərini davam etdirirlər.Bu sahədə ayrı-ayrı təhsil mərkəzlərinin kooperasiya şəklində fəaliyyət göstərməsi günün tələbidir.İnstitutumuzda bu istiqamətdə işlər görülərək yerli və xarici tibb təhsili müəssisələri ilə əlaqələr yaradılmışdır. Növbəti müqavilə İ.M. Seçenov adına Birinci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin Bakı filialı ilə bağlanmışdır. İndən belə institutumuzda təhsil alan müdavimlər həmin Unuversitetin AMSEC (Azerbaijan Medical Simulation Education Center) Təlim və Simulyasiya Mərkəzində də təlim keçəcəklər.
Bu mərkəz Azərbaycanda simulyasiya təlimindən istifadə etməklə gələcək həkimlərin praktiki bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi və müxtəlif tibb peşələri üzrə mütəxəssislərin ixtisaslarının artırılması məqsədilə yaradılmış ilk irimiqyaslı layihədir. Təlim və Simulyasiya Mərkəzi praktiki təlim və əldə edilmiş bacarıq və səriştələrin səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üçün ən müasir texnologiyalara malikdir. Mərkəzin işi tibb işçilərinin səhvlərinin minimuma endirilməsi, komandada işləmək vərdişlərinin formalaşdırılması, eləcə də tədris prosesində reallığa mümkün qədər yaxın şəraitin yaradılmasına yönəlibdir. Mərkəzdə genişləndirilmiş kardiopulmoner reanimasiya; travma zamanı genişləndirilmiş kardiopulmoner reanimasiya; baza endocərrahi simulyasiya təlimi və qiymətləndirmə; injeksiyaların aparılması,aseptika və antiseptikanın əsasları, şəxsi mühafizə qaydaları; erkən fokuslanmış ultrasəs diaqnostikası; ilk psixoloji yardım; fizioloji və patoloji doğuşun aparılması; ultrasəs nəzatəri ilə mərkəzi venoz kateterizasiya, MVK-yə qulluq; xəstələrə qulluq modulları əsasında təlim aparılır. Ə.Əliyev adına ADHTİ-nun müdavimləri müvafiq modullar üzrə təlim aldıqdan sonra yerlərdə tibbi yardımı daha bacarıqla yerinə yetirəcəklər.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX